Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys.

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2022-23

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

35 places

Coordinació

Sergio Sayago Barrantes eps.coordgeiigualada@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Noies i TIC
Noies i TIC
Noies i TIC
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Grau

La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En la informàtica hi convergeixen els fonaments de la ciència de la computació, la programació, les metodologies per al desenvolupament de programari i de les comunicacions.

Al Grau en Enginyeria Informàtica desenvoluparàs els coneixements i competències necessàries per concebre, dissenyar, desenvolupar, mantenir i gestionar sistemes informàtics per a problemes que van des de la gestió de la informació en el context empresarial, passant per problemes de control i gestió de processos i dispositius industrials, fins a problemes de gestió dels serveis i infraestructures de computació, comunicació i emmagatzemament de la informació.

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan plenament preparats per estudiar, dissenyar i instal·lar xarxes informàtiques, projectes d'enginyeria de sistemes i informàtica industrial, projectes d'enginyeria del programari i de sistemes d'aplicació de la informació.

A més, si sou bons estudiants i teniu interès pels estudis tècnics i de gestió empresarial, podeu cursar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE.

Per què has d'estudiar aquest grau al Campus Igualada UdL?

El Grau en Enginyeria Informàtica Igualada habilita l'estudiant per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica, el qual també s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior, per a la professió regulada d'Enginyer/a en Informàtica.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 30% de la docència del grau en Enginyeria Informàtica s'ofereix en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en Enginyeria Informàtica poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'un mapa de dobles titulacions internacionals, tan de grau com de màster, en prestigioses universitats de Dinamarca, Brasil o Indonèsia.
 • Perquè podràs participar d'un Minor Internacional amb universitats dels Països Baixos, Bèlgica, Àustria i Sudàfrica.
 • Perquè es desenvolupa al Campus Igualada-UdL, en un entorn privilegiat i unes instal·lacions modernes (inaugurades l'any 2014) .

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Informàtica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Enginyeria Informàtica. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan plenament preparats per estudiar, dissenyar i instal·lar xarxes informàtiques, projectes d'enginyeria de sistemes i informàtica industrial, projectes d'enginyeria del programari i de sistemes d'aplicació de la informació.

A més de la docència i la recerca, les activitats professionals més habituals dels graduats en Enginyeria Informàtica són les següents:

 • Càrrecs directius (cursant el Màster en Enginyeria Informàtica): director/a de sistemes d'informació, director/a de desenvolupament, director/a de producció i explotació o responsable d'informàtica.
 • Càrrecs de comandament: personal tècnic intermedi, cap de projectes, analista funcional, responsable d'àrea, consultor/a, arquitecte/a de bases de dades, responsable de qualitat, metodologies i organització o arquitecte/a de sistemes.
 • Càrrecs tècnics: administrador/a de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat dels sistemes d'informació o responsable de microxarxes, desenvolupador d'aplicacions.

Mencions

Al Grau en Enginyeria Informàtica Igualada hi ha aquesta menció al títol:

Menció en Tecnologies de la Informació

Aprofundiràs en el disseny, implantació i validació de serveis i infraestructures de comunicació atenent els requeriments legislatius i de seguretat de les organitzacions.

 

Dobles titulacions internacionals

Enginyeria Informàtica & Engenharia de Computaçao

L'Escola Politècnica Superior oferiex la doble titulació inrternacional en Enginyeria Informàtica & Engenharia de Computaçao amb la universitat brasilera de Facens.

Facens es troba a la ciutat de Sorocaba. La ciutat, fundada el 1654, està situada a 90 km de São Paulo i té 670.000 habitants. FACENS és la primera institució d’educació superior del sector fundada a Sorocaba i que va obtenir el Premi Superior en concepte institucional del Ministeri d’Educació el 2018 entre altres premis d’altres institucions. S'ha convertit recentment en una universitat completa que ofereix, no només estudis d'enginyeria, sinó d'altres. FACENS és una institució emprenedora amb molts i diversdos laboratoris i centres d’innovació (Smart Campus, LIGA Facens, Ipeas, FabLab ...) orientats al sector professional i al desenvolupament, però també oberta a tots els estudiants que vulguin participar-hi. Cal destacar també els objectius de desenvolupament sostenible implicats en tots els seus projectes.

 

Minor internacional Global Acting in ICT

El Minor Internacional Global Acting in ICT és una especialització internacional que es pot obtenir cursant la menció al títol de Tecnologies de la Informació. Aquest minor consisteix en estudiar uns mòduls específics de 3 setmanes de durada al llarg d'un semestre (el 1r semestre de 4t curs) presencialment en cadascuna de les 5 institucions participants:

 Fontys University of Applied Sciences  [Netherlands]
PXL University of Applied Sciences and Arts  [Belgium]
University of Applied Sciences Upper Austria  [Austria]
Belgium Campus ITversity  [South Africa]
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida  [Catalunya - Espanya]

Descobreix el grau en 3 minuts 

Contingut pendent d'actualitzar