Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
105000 PROGRAMACIÓ I T 6
105002 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I T 6
105004 LÒGICA COMPUTACIONAL T 6
105005 ÀLGEBRA T 6
105008 FÍSICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
105001 PROGRAMACIÓ II T 6
105003 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II T 6
105006 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ T 9
105009 ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL T 9