Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Objectius i competències

El Grau en Enginyeria Informàtica habilita l'estudiant per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica,per a la professió regulada d' Enginyer/a en Informàtica.

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan plenament preparats per estudiar, dissenyar i instal·lar xarxes informàtiques, projectes d'enginyeria de sistemes i informàtica industrial, projectes d'enginyeria del programari i de sistemes d'aplicació de la informació.

A més de la docència i la recerca, les activitats professionals més habituals dels graduats en Enginyeria Informàtica són les següents:

  • Càrrecs directius (cursant el Master en Enginyeria Informàtica): director/a de sistemes d'informació, director/a de desenvolupament, director/a de producció i explotació o responsable d'informàtica.
  • Càrrecs de comandament: personal tècnic intermedi, cap de projectes, analista funcional, responsable d'àrea, consultor/a, arquitecte/a de bases de dades, responsable de qualitat, metodologies i organització o arquitecte/a de sistemes.
  • Càrrecs tècnics: administrador/a de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat dels sistemes d'informació o responsable de microxarxes.

Per conèixer les competències bàsiques i específiques del grau en Enginyeria Informàtica consulteu la Taula de Competències.