Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Exàmens

Semestre Calendari Exàmens
1r Semestre (Parcials 1r Semestre) pdf
1r Semestre (Finals 1r Semestre) pdf
1r Semestre (Recuperacions 1r Semestre) pdf
2n Semestre (Parcials 2n Semestre) pdf
2n Semestre (Finals 2n Semestre) pdf
2n Semestre (Recuperacions 2n Semestre) pdf