Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

ESQUERRA SOLER, ANDREU

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica:

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 FÍSICA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 FÍSICA I